"HTML/JavaScript"

Control biològic de plagues

 En aquest mes de maig comença el projecte de control de les 45 caixes niu instal.lades ara fa cuatre anys per l'ajuntament al bosc comunal. Parus major i Cyanistes caeruleus (Capferrerico i Ferrerico Blau) son dos ocells insectívors que fan el niu dins orificis naturals ( a arbres o penyals).

Les caixes niu son llocs on la reproducció d'aquestes aus és més segura i exitosa ja que les manten durant aquest periode lluny dels depredadors ( marts, rates, mostels i serps).

L' any passat varen volar des de aquestes caixes 166 polls volanders, els quals s'encarregaran de mantenir en equilibri ,en els pròxims anys, les poblacions d' insectes que s'alimenten de les fulles de les alzines i altres espècies de flora del bosc comunal.

Enguany a l'ajuntament tendrem l'ajuda d'en Miquel Cabot, tècnic bunyolí en pràctiques de l'Fp de medi natural del CFP Joan Taix.

     
 
En aquests enllaços podreu veure els resultats del projecte de caixes niu de l'any 2022 i el seguiment setmana a setmana d'aquest 2023.

CN2022SC

CN2023SC