"HTML/JavaScript"

Àrea RecreativaDE  L' 1 DE MAIG AL 15 D' OCTUBRE NO ES PERMET  L' ACCÉS DE VEHICLES A MOTOR A SA COMUNA PEL RISC D'INCENDI FORESTAL. 

Disculpau les molèsties. 


Temporada d'incendis

 Ens trobam a la meitat de la temporada d'incendis, aquests mesos d'estiu son els més calents i secs de l'any. La vegetació escleròfila (fulla dura) tipica dels climes mediterranis és una vegetació amb un grau d'inflamabilitat molt alt, d'aquí reb també el nom de piròfita ( del grec pyrós, que significa "foc" i phiton que significa "planta"). 

Els grans incendis actius repartits per tota la geografia espanyola ens alerten que hem de prendre totes les precaucions possibles. 
No fer foc dins zones forestals, no tirar llosques ni vidres i demanar permis per cremes a  zones properes a zones forestals. 

Com cada any a  la comuna esteim preparats per qualsevol incident juntament i coordinats amb Ibanat, agents de medi ambient, policia local i protecció civil.  Incorporam un kit d'incendis al vehicle amb 400 lts d'aigua, mànegues i extintors portàtils. Avisau immediatament a l'112 si observau fum a zona forestal, cada segon conta.

Vos recordam que l'accés de vehicles a la comuna esta restringit fins al 15 d'Octubre, les torradores precintades i refugis tancats. La pernoctació està prohibida. 

L' aigua és vida...

Una vegada més, els companys de l'Ibanat s'ofereixen per omplir els abeuradors de la comuna en aquests temps de sequera i temperatures altes.

L'estiu, amb aquesta intensa i llarga onada de calor, posa al límit la supervivència de moltes espècies. Els abeuradors antics construïts pels treballadors del bosc estaven fets de manera que els animals com ases i muls poguessin beure aigua d'una manera segura i còmode. Ara són uns altres els animals que se n'aprofiten... marts, mostels, milanes, esparvers, falcons i un llarg etc.. venen diàriament a beure i refrescar-se.

En aquest cas el bassol den masseta va ser restaurat per l'associació de caçadors i l'ajuntament de Bunyola al 2017. Un camió amb una capacitat de 4500 lts i una brigada han estès 120 m de mànegues i han omplit el bassol fins al màxim nivell, també aquesta setmana l'Ibanat ha omplit els dos dipòsits d'incendis que hi ha al planietjar i a sa basseta plana

És molt important tenir punts d'aigua permanents al llarg de bosc,

 d'aquests en depenen moltes espècies...

                                       BONA FEINA!!!!!

Dipòsit d'incendis ple amb flotador antiofegaments.