"HTML/JavaScript"

Temporada d'incendis

 Ens trobam a la meitat de la temporada d'incendis, aquests mesos d'estiu son els més calents i secs de l'any. La vegetació escleròfila (fulla dura) tipica dels climes mediterranis és una vegetació amb un grau d'inflamabilitat molt alt, d'aquí reb també el nom de piròfita ( del grec pyrós, que significa "foc" i phiton que significa "planta"). 

Els grans incendis actius repartits per tota la geografia espanyola ens alerten que hem de prendre totes les precaucions possibles. 
No fer foc dins zones forestals, no tirar llosques ni vidres i demanar permis per cremes a  zones properes a zones forestals. 

Com cada any a  la comuna esteim preparats per qualsevol incident juntament i coordinats amb Ibanat, agents de medi ambient, policia local i protecció civil.  Incorporam un kit d'incendis al vehicle amb 400 lts d'aigua, mànegues i extintors portàtils. Avisau immediatament a l'112 si observau fum a zona forestal, cada segon conta.

Vos recordam que l'accés de vehicles a la comuna esta restringit fins al 15 d'Octubre, les torradores precintades i refugis tancats. La pernoctació està prohibida.