"HTML/JavaScript"

Normes d'us

Només es pot circular per sa comuna durant les hores de llum. No pernocteu sense autorització. 

Per pernoctar és necessari l'autorització de l'ajuntament o del guarda forestal.

No és permès l'ús d'aparells de música.

La velocitat máxima dels cotxes és de 20 km/h

L'aprofitament de  llenyes o qualsevol altra producte (excepte bolets) està regulat. Es necessita autorització de l'ajuntament. 

No és permès fer foc fora dels llocs habilitats (Torradores àrea recreativa). 

La circulació amb motocicletes TOT TERRENY està prohibida.  

Esta prohibit acampar.


---------------------------------------------------------------------------------------


The schedule of Comuna de Bunyola is  during the day. You must  leave the forest before night.

Is not allowed music devices.

The máximum driver speed is 20 km/h


Down "Cami des Grau" with bike is not allowed

Authorization is required for overnight. Get it through the forest ranger or Bunyola council


Collect firewood or any one other product (except mushrooms) is forbidden. It needs authorisation.

Not allowed make fire out to the picnic area