Projecte banyarriquer 2019

Ja ha finalitzat la campanya de captura de banyarriquer 2019.
Aquest any s'han instal·lat 150 trampes al llarg de la pista fins a sa cova de s'aigo, a Cas Garriguer i a diferents comellars de Sa Comuna.

Per acord de custòdia del territori alumnes de l'Institut Joan Alcover van fabricar les trampes i membres de l'associació de caçadors de bunyola van ajudar en la seva instal·lació . També es varen posicionar totes les trampes amb GPS per així tenir més dades i facilitar la tasca per anys vinents. 

Pel que fa a les captures es pot dir que hi ha hagut una baixada significativa, això es  deu a dues causes; naturals i biologia de l'insecte i  que ja és el segon i tercer any que se fa el projecte a certes zones com pot ser Cas Garriguer. Dels 2000 banyarriquers capturats l'any passa't s'ha passat a 700 enguany. 

Aquest any la mescla utilitzada ha estat (vi sucre aigua i sal) . Afegint aigua i sal a la mescla de vi i sucre  es redueixen les captures d'insectes no diana, és a dir, aquells que no es volen atrapar (mosques, abelles, escarabats, papallones...). També s'ha reduit el temps d'activacio de trampes, ajustant els periodes  es capturen els màxims banyarriquers i es redueixen la captura daltres espècies. 

S'ha de dir que aquests tipus de projectes no solucionen els problemes de l'alzinar però si que a llocs puntuals pot baixar significativament la població d'aquest col.leòpter. 


Els alzinars vells o debilitats per la sequera o que creixen a terrenys rocosos solen tenir altes taxes d'afectació per aquest col.leòpter. Les mesures a prendre per combatir-lo poden ser directes com es l'ús de trampes, aclarir alzines tallant les velles  i indirectes com és la reducció de les poblacions d'herbivors ( cabres) que no deixen regenerar el bosc menjant-se les alzines joves.
                                                          Jornada de montatge


Col.locació

Geolocalització