Juia


Mata-mosques, Xixera, Xiguera, Etxiguera, Juia, Becafigo (s. XIX).
Caça-mosques (a ponent de l’Illa), Caçamosques gris, Enclotxamosques, Jua/Juia/Juia d’estiu (àrea de Sóller, Alaró, Bunyola i alt.), Llosca (comarca d’Artà), Matamosques (Son Servera, Son Carrió Manacor), Menjafigues, Menjamosques (Sant Joan i alt.), Mosquero (Maria i voltants), Pagofigo (Felanitx), Papamosques, Petxeta (àrea de Biniamar, Selva i alt.), Pilla-mosques (Felanitx, Petra, Sineu),  Xícara, Xíquera, Tatxeta (àrea de Lloret i alt.).   


Aquest video el vaig fer a l' estiu que és quan es poden veure aquests ocells. El bebedor amb la petita fondària que té els permet refrescar-se i netejar-se les ales de petits insectes.

Després compareixen una femella de buscaret de capell (Silvia atricapilla) i un pinsà femella (Fringilla coelebs).