Les rebollades

Moltes vegades caminant dins l' alzinar, haurem pogut observar, que les alzines creixen de vegades amb un sol tronc i d' altres ho fan amb molts d' ulls. La germinació dels aglans dona lloc a una alzina amb un sol peu, amb la morfología característica d'aquesta espècie. A vegades i per raons diverses, del peu en surten diversos ulls o rebollades. Les causes de l' aparició dels ulls poden ser la tala del peu principal o que l'alzina hagi estat atacada per un plaga i estigui malalta.

Amb el carboneig es tallava el peu original (normalment malalt o vell) i de les brotades s`en deixava una que amb el temps arribava a ser una alzina com "l´altra". Però a vegades no es tallaven les rebollades i l' alzina agafava una forma ramificada desde la base.

 Passat es forn den Quenc n'hi ha una